ซื้อสินค้าโอทอป ลดหย่อน 15,000 บาท

  • Posted on: 28 July 2016
  • By: nid

มติครม.ได้อนุมัติให้ผู้ที่ซื้อสินค้าโอทอปสามารถนำใบกำกับภาษีมาใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท. ทั้งนี้ต้องเป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองและเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ระยะเวลาที่สามารถใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 1-31สิงหาคม 2559