อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2558

  • Posted on: 13 November 2015
  • By: nid

คณะรัฐมนตรีไฟเขียวคงอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบ 7 ขั้นออกไปอีก 1 ปี ถึงสิ้นปี 2559

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามข้อเสนอกระทรวงการคลัง ในการใช้อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบขั้นบันได 7 ขั้น จากเดิมต้องครบกำหนดในสิ้นปี 2558 ให้ขยายออกไปอีก 1 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ เพราะกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบเพื่อมีผลบังคับใช้ในปี 2560

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อให้สอดคล้องกับการคงอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลแบบถาวรที่ประมาณ 20% ไปก่อนหน้านี้ สำหรับการปรับโครงสร้างภาษีใหม่ทั้งระบบจะให้สอดคล้องกับอัตราภาษีของประเทศเพื่อนบ้าน เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของไทย

สำหรับอัตราภาษีแบบขั้นบันได 7 ขั้น ประกอบด้วย

1.รายได้สุทธิ 150,000 บาทแรก ได้รับการยกเว้นภาษีเหมือนเดิม ตามพระราชกฤษฎีกา

2.รายได้สุทธิ 150,001-300,000 บาท จากเดิมเสียภาษี 10% เหลือ 5%

3.รายได้สุทธิ 300,001-500,000 บาท เสียภาษี 10% เหมือนเดิม

4.รายได้สุทธิ 500,001-750,000 บาท จากเดิมเสียภาษี 20% เหลือ 15%

5.รายได้สุทธิ 750,001-1,000,000 บาท เสียภาษี 20% ตามเดิม

6.รายได้สุทธิ 1,000,001-2,000,000 บาท จากเดิมเสียภาษี 30% เหลือ 25%

7.รายได้สุทธิ 2,000,001-4,000,000 บาท เสียภาษี 30% ตามเดิม

8.รายได้สุทธิตั้งแต่ 4,000,000 บาท จากเดิมเสียภาษี 37% เหลือเสียภาษี 35%

ที่มา : http://www.ryt9.com