เพิ่มหักภาษีท่องเที่ยว

  • Posted on: 21 October 2015
  • By: nid

เพิ่มหักภาษีท่องเที่ยว 2 องค์กรชงรัฐอัดมาตราการ กอบกาญจน์รับไว้พิจารณา

สภาธุรกิจท่องเที่ยวเสนอรัฐ เพิ่มหักลดหย่อนภาษีกระตุ้นการเที่ยวไทย

นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งแก้ว ประธานสภาอุตสาหกรรมาท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและนายยุทธชัย สุนทรรัตนเวช นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศร่วมกันเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาเพิ่มอัตราการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่เดินทางผ่านบริษัททัวร์ หรือที่พักในโรงแรม กฎหมายเพิ่มจากปีละ 1.5 หมื่นบาท เป็น 3-5 หมื่นบาท เพื่อให้ครอบคลุมคนที่มีรายได้เดือนละ 6 หมื่นบาทขึ้นไป ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในไทย

 

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ