ข่าว

e-Tax Invoice

  • Posted on: 2 December 2015
  • By: nid

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่ารัฐบาลและกระทรวงการคลังกำลังดำเนินการเรื่องระบบ e-Payment ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมสรรพากร คือ ระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Receive) ซึ่งจะพยายามเร่งให้เสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลา 2 ปี โดยกรมสรรพากรจะพัฒนาระบบควบคู่ไปกับการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีเล่มเดียว ซึ่งจะช่วยให้การจัดเก็บภาษีสะดวกมากขึ้นและต้นทุนของประเทศก็ลดลง รวมถึงยังช่วยป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งการอุดช่องโหว่ด้วยวิธีการเหล่านี้จะทำให้กรมสรรพากรเก็บภาษีได้มากขึ้นในทางอ้อมราว 80,000-100,000 ล้านบาทต่อ