ฝากขายสินค้า

การฝากขายสินค้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม (Consignment and VAT)

  • Posted on: 15 October 2015
  • By: nid

ปัจจุบันผู้ประกอบการหลายรายจำเป็นต้องอาศัยการฝากขายสินค้ากับร้านค้า ห้างสรรพสินค้า ที่มีชื่อเสียง ทำเลดี ในการขายและกระจายสินค้าเพื่อความสะดวกในการซื้อสินค้าของผู้บริโภค ทางด้านบัญชีและภาษีจะมีความแตกต่างกันในเรื่องการรับรู้รายได้ สิ่งที่ต้องระวังสำหรับการฝากขายสินค้ามีดังนี้

1. ด้านภาษี บริษัทจะมีภาระภาษีเกิดเมื่อมีการส่งมอบสินค้าให้กับผู้รับฝากขาย ดังนั้นผู้ฝากขายจะต้องออกใบกำกับภาษีและยื่นภาษีมูลค่าภายใน 15 วันหลังจากเดือนที่ออกใบกำกับภาษี ซึ่งผู้ฝากขายจะต้องรับภาระภาษีขายไปก่อนที่จะมีการขายสินค้าออกไปจริง