รับทำบัญชี บางพลี

อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2558

  • Posted on: 13 November 2015
  • By: nid

คณะรัฐมนตรีไฟเขียวคงอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบ 7 ขั้นออกไปอีก 1 ปี ถึงสิ้นปี 2559

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามข้อเสนอกระทรวงการคลัง ในการใช้อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบขั้นบันได 7 ขั้น จากเดิมต้องครบกำหนดในสิ้นปี 2558 ให้ขยายออกไปอีก 1 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ เพราะกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบเพื่อมีผลบังคับใช้ในปี 2560

กำหนดบุคคลที่ผู้ขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัทจำกัดจะลงลายมือชื่อต่อหน้าได้

  • Posted on: 26 October 2015
  • By: nid

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้มีประกาศ เรื่องกำหนดบุคคลที่ผู้ขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัทจำกัดจะลงลายมือชื่อต่อหน้าได้

เพื่อความทันสมัยและอำนวยความสะดวกของให้กับภาคธุรกิจ ผู้ขอจดทะเบียนจัดตั้ง หจก. และ บจก. สามารถลงลายมือชื่อต่อหน้าบุคคลที่กำหนดได้มากขึ้น และที่น่าสนใจคือ ผู้ทำบัญชีที่เป็นสมาชิกของสภาวิชีพบัญชีสามารถเป็นผู้รับรองการลงลายมือชื่อของนิติบุคคลได้ ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2558

สรรพากรลุยล้างผิดเอสเอ็มอีเสียภาษีไม่ถูกต้อง

  • Posted on: 26 October 2015
  • By: nid

กรมสรรพากรเดินหน้าล้างผิดผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเสียภาษีไม่ถูกต้อง โดยไม่เอาผิดย้อนหลัง

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมสรรพากรเสนอให้กระทรวงการคลังดำเนินการให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ทำหลายบัญชี ให้มาทำบัญชีเสียภาษีให้ถูกต้องโดยที่ไม่ดำเนินการเอาผิดย้อนหลังที่เสียภาษีไม่ถูกต้อง คาดว่าจะประกาศออกมาเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี

นอกจากนี้ กรมสรรพากรยังได้เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ ให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม ที่มาทำบัญชีเดียว รวมถึงการจ้างเด็กอาชีวะมาทำบัญชี ให้นำรายจ่ายดังกล่าวมาลดหย่อยภาษีได้ 2 เท่า

บิลเงินสด

  • Posted on: 26 October 2015
  • By: nid

หลายท่านอาจจะแยกไม่ออกว่าเมื่อไหร่ถึงจะใช้บิลเงินสด หรือใบเสร็จรับเงิน

1. บิลเงินสด ผู้ขายจะออกเมื่อมีการจ่ายชำระค่าสินค้าหรือบริการเป็นเงินสด

2. ใบเสร็จรับเงิน ผู้ขายมีการขายสินค้าหรือให้บริการโดยมีการให้เครดิต และออกใบเสร็จรับเงินให้เมื่อมีการจ่ายเงินตามกำหนดเวลา

ทำอย่างไรบิลเงินสดที่ได้รับถึงจะไม่เป็นรายจ่ายต้องห้าม

เพิ่มหักภาษีท่องเที่ยว

  • Posted on: 21 October 2015
  • By: nid

เพิ่มหักภาษีท่องเที่ยว 2 องค์กรชงรัฐอัดมาตราการ กอบกาญจน์รับไว้พิจารณา

สภาธุรกิจท่องเที่ยวเสนอรัฐ เพิ่มหักลดหย่อนภาษีกระตุ้นการเที่ยวไทย

นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งแก้ว ประธานสภาอุตสาหกรรมาท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและนายยุทธชัย สุนทรรัตนเวช นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศร่วมกันเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาเพิ่มอัตราการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่เดินทางผ่านบริษัททัวร์ หรือที่พักในโรงแรม กฎหมายเพิ่มจากปีละ 1.5 หมื่นบาท เป็น 3-5 หมื่นบาท เพื่อให้ครอบคลุมคนที่มีรายได้เดือนละ 6 หมื่นบาทขึ้นไป ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในไทย

 

Pages