รับทำบัญชี พระโขนง

ลดหย่อนภาษีปี 2558

  • Posted on: 16 November 2015
  • By: nid

ลดหย่อนภาษี 2558 นี้มีวิธีดีๆ และหลักเกณฑ์ไหนบ้างที่จะช่วยให้เราจ่ายภาษีได้น้อยลง ใครที่ต้องเสียภาษีคราวละมากๆ ทุกปี ไม่รู้ไม่ได้แล้ว

ใกล้สิ้นปีแบบนี้ ผู้มีรายได้ถึงเกณฑ์เสียภาษี คงถึงช่วงเวลาที่ต้องเตรียมตัวยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากันแล้ว และสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องคิดถึงต่อมาคือ การขอลดหย่อนภาษีเพื่อลดภาระการจ่ายภาษีให้กับตัวเอง ซึ่งมีอยู่หลากหลายวิธี ลองไปดูกันว่าสำหรับปีภาษี 2558 มีทางไหนที่ช่วยลดหย่อนภาษีให้มนุษย์เงินเดือนได้บ้าง

1.ลดหย่อนส่วนบุคคล

ใช้ลดหย่อนภาษีได้ทันที 30,000 บาท

2.ลดหย่อนจากคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้

อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2558

  • Posted on: 13 November 2015
  • By: nid

คณะรัฐมนตรีไฟเขียวคงอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบ 7 ขั้นออกไปอีก 1 ปี ถึงสิ้นปี 2559

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามข้อเสนอกระทรวงการคลัง ในการใช้อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบขั้นบันได 7 ขั้น จากเดิมต้องครบกำหนดในสิ้นปี 2558 ให้ขยายออกไปอีก 1 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ เพราะกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบเพื่อมีผลบังคับใช้ในปี 2560

กำหนดบุคคลที่ผู้ขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัทจำกัดจะลงลายมือชื่อต่อหน้าได้

  • Posted on: 26 October 2015
  • By: nid

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้มีประกาศ เรื่องกำหนดบุคคลที่ผู้ขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัทจำกัดจะลงลายมือชื่อต่อหน้าได้

เพื่อความทันสมัยและอำนวยความสะดวกของให้กับภาคธุรกิจ ผู้ขอจดทะเบียนจัดตั้ง หจก. และ บจก. สามารถลงลายมือชื่อต่อหน้าบุคคลที่กำหนดได้มากขึ้น และที่น่าสนใจคือ ผู้ทำบัญชีที่เป็นสมาชิกของสภาวิชีพบัญชีสามารถเป็นผู้รับรองการลงลายมือชื่อของนิติบุคคลได้ ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2558

สรรพากรลุยล้างผิดเอสเอ็มอีเสียภาษีไม่ถูกต้อง

  • Posted on: 26 October 2015
  • By: nid

กรมสรรพากรเดินหน้าล้างผิดผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเสียภาษีไม่ถูกต้อง โดยไม่เอาผิดย้อนหลัง

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมสรรพากรเสนอให้กระทรวงการคลังดำเนินการให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ทำหลายบัญชี ให้มาทำบัญชีเสียภาษีให้ถูกต้องโดยที่ไม่ดำเนินการเอาผิดย้อนหลังที่เสียภาษีไม่ถูกต้อง คาดว่าจะประกาศออกมาเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี

นอกจากนี้ กรมสรรพากรยังได้เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ ให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม ที่มาทำบัญชีเดียว รวมถึงการจ้างเด็กอาชีวะมาทำบัญชี ให้นำรายจ่ายดังกล่าวมาลดหย่อยภาษีได้ 2 เท่า

บิลเงินสด

  • Posted on: 26 October 2015
  • By: nid

หลายท่านอาจจะแยกไม่ออกว่าเมื่อไหร่ถึงจะใช้บิลเงินสด หรือใบเสร็จรับเงิน

1. บิลเงินสด ผู้ขายจะออกเมื่อมีการจ่ายชำระค่าสินค้าหรือบริการเป็นเงินสด

2. ใบเสร็จรับเงิน ผู้ขายมีการขายสินค้าหรือให้บริการโดยมีการให้เครดิต และออกใบเสร็จรับเงินให้เมื่อมีการจ่ายเงินตามกำหนดเวลา

ทำอย่างไรบิลเงินสดที่ได้รับถึงจะไม่เป็นรายจ่ายต้องห้าม

Pages