รับทำบัญชี ลาดกกระบัง

การยื่น ภ.ง.ด.51

  • Posted on: 31 August 2020
  • By: nid

ในปี 2563 สรรพากรได้เลื่อนการยื่น ภงด 51 จาก 31 สิงหาคม 2563 เป็น 30 กันยายน 2563 และตามมาตราการป้องกันโควิด 19 ขอความร่วมมือผู้เสียภาษียื่นผ่านระบบออนไลน์