อบรมสัมนา

การเก็บชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง ผ่าน e-Learning

  • Posted on: 18 November 2015
  • By: nid

ปัจจุบันความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในการเก็บชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องของผู้ทำบัญชี (12 ชั่วโมงต่อปี)และผู้ตรวจสอบบัญชี (18 ชั่วโมงต่อปี)  ปกติการเก็บชั่วโมงจะต้องเดินทางเพื่อไปเก็บชั่วโมงอบรมที่โรงแรมหรือสถานที่ต่างๆ ตามที่ผู้จัดการอบรมได้เตรียมไว้ ซึ่งบางคนอาจจะไม่สะดวกโดยเฉพาะผู้ทำบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีที่อยู่ต่างจังหวัด ตอนนี้เรามีทางเลือกมากขึ้นสำหรับคนที่ไม่สะดวกซึ่งสามารถอบรมผ่าน e-Learning สภาได้ออกประกาศฯ ฉบับที่ 9/2558 เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้จัดอบรมหรือประชุม สัมมนา จัดหลักสูตรพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพในรูปแบบ e-Learning ที่